Skatteregler for gaver

I utgangspunktet er gaver ansatte får i forbindelse med arbeidsforholdet skattepliktig. Arbeidstaker kan imidlertid motta enkelte gaver fra arbeidsgiver skattefritt. Dette gjelder gaver i forbindelse med spesielle anledninger, og gaven vil være skattefri når verdien er innenfor fastsatte beløpsgrenser.

Oppdaterte regler for 2019

Det er gjort justeringer på de skattefrie beløpene, og i tillegg er det noen endringer når det gjelder vilkårene for å motta enkelte av gavene. Nytt fra 2019 er at disse reglene også vil omfatte gaver fra tredjepart. Tabellen nedenfor viser gjeldende regler, og nye regler fra 2019.

Vilkår for skattefritak:
Gaven kan ikke ytes i form av kontanter.
Gaven gis som en generell ordning i bedriften.

Gaver i ansettelsesforhold - skattefrie gaver for mottaker pr. år
Beløpsgrense: inkl. mva


Type gave
Gjeldende regler 2018
Nye regler 2019
Reglene gelder kun gaver fra arbeidsgiver Reglene gjelder også gaver fra tredjepart
Lang tjenestetid Verdi inntil kr 8 000, kr 12 000 når gaven er gullklokke med inskripsjon. Gjelder ved 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid Verdi inntil kr 8 000. Gjelder første gang ved 20 års tjenestetid, deretter hvert tiende år
Bedriften bestått i 25 år eller antall delelig med 25 Kr 3 000 Kr 4 000
Bedriften bestått i 50 år eller antall delelig med 50 Kr 4 500 ? Ikke omtalt i forarbeidene
Mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75, 80 år Kr 3 000 Kr 4 000
Mottaker går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år i bedriften Kr 3 000 Kr 4 000
Gaver generelt - jul, påske, kick-off o.l. Kr 2 000 Kr 2 000
Premie for forslag Kr 2 500 Kr 0
Bagatellmessig oppmerksomhetsgave (blomst, rimelig vinflaske o.l.) Skattefritt Skattefritt